Opiekunowie:

Ks. dr Marek Wódka OFMConv, opiekun studenckiej grupy Wolontariuszy IS KUL

xmwDoktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2015), magister teologii (2008). Zatrudniony w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2015 r. Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015). W roku 2014 odbył półroczny staż naukowo-badawczy u prof. Markusa Vogta na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktoryzował się na podstawie rozprawy Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej przygotowanej na seminarium naukowym z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela (recenzenci: ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Wioletta Szymczak).

M. Wódka prowadzi badania z zakresu katolickiej nauki społecznej oraz etyki gospodarki. Zajmuje się kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym oraz jedną z najnowszych kategorii w socjologii – kapitałem moralnym, badając społeczne i gospodarcze jego znaczenie.

M. Wódka jest autorem książki Między „moralnością kamieni” a prawami człowieka, Lublin 2015 oraz artykułów naukowych: Kategoria „moral capital” w etyce społeczno-gospodarczej, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym (2016); Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji, [w:] Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”, J. Mazur (red.), Kraków 2016; Determinanty zaufania Polaków do Kościoła katolickiego, [w:] Drohiczyński Przegląd Naukowy (2014); Warstwa ideowo-filozoficzna „Roczników Nauk Społecznych”, [w:] Roczniki Nauk Społecznych KUL (2012).

Magdalena Masztalerz
Jestem studentką studiów doktoranckich socjologii, na seminarium Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wolontariat stał się moją pasją. Zaczęło się wszystko w gimnazjum od placówki wychowawczej – pomoc młodszym dzieciom przy odrabianiu lekcji. Później wolontariat w lubelskim hospicjum, pomoc w organizacjach imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych na terenie miasta Lublin. Aktualnie – oczywiście poza pracą i studiami 🙂 – zajmuję się wolontariacką działalnością poprzez animację społeczno-kulturalną na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz pomagam w wolontariacie studentów instytutu socjologii KUL.

Wolontariusze:

Marta
Jestem studentką II roku II stopnia pracy socjalnej na KUL-u. Swój czas poświęcam osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Działania nakierowane są na rozwój oraz osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samodzielności podopiecznych. Pomagam zarówno w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez placówkę jak i pracownikowi socjalnemu, np. przy dokumentacji. W czasie wolnym uwielbiam czytać kryminały. Uczę się również Polskiego Języka Migowego.

Katarzyna

Ewa
Jestem studentką III roku socjologii (studia I stopnia). Jako wolontariuszka angażuję się w pomoc osobom starszym. W czasie wolnym zajmuję się kuglarstwem, głównie tańcem z ogniem. Lubię też czytać, śpiewać i rysować.

Jadwiga
Studiuję na III roku socjologii (studia I stopnia). W ramach wolontariatu angażuję się w pomoc osobom starszym i nie tylko. Pomocy wolontariackiej udzielam już od wielu lat. Ponadto interesuję się życiem miasta Lublina i wydarzeniami kulturalnymi. W wolnym czasie lubię słuchać muzyki.

Jakub
Jestem studentem III roku socjologii oraz I roku psychologii (studia I stopnia). Chciałbym tę wiedzę wykorzystać, aby pomagać innym. Jako wolontariusz pomagam osobom starszym. Interesuje mnie muzyka (sam gram na gitarze), a kiedy tylko mogę, wyjeżdżam w góry.

Izabela

Monika

Sebastian
Jestem studentem III roku socjologii (studia I stopnia). Jako wolontariusz angażuję się w pomoc osobom starszym. Moje zainteresowania to przede wszystkim języki klasyczne i literatura (nie tylko starożytna).


ap

 

Anna
Studiuję na I roku II stopnia socjologii. Jako wolontariuszka będę pomagała w odrabianiu lekcji oraz organizowaniu czasu wolnego dzieciom. W pomoc innym angażuję się już od kilku lat, zazwyczaj pracowałam z dziećmi oraz młodzieżą. W wolnych chwilach lubię spędzać czas z bliskimi oraz czytać książki.

 

 

 

es

 

Ewelina
Studiuję na I roku socjologii (studia II stopnia). Jako wolontariuszka opiekuję się dziećmi.  Do moich obowiązków należy przede wszystkim pomoc przy odrabianiu zadań domowych. Wolny czas najchętniej poświęcam na różnego rodzaju aktywność fizyczną.