Łapka

Jako Wolontariusze Instytutu Socjologii KUL działamy od roku akademickiego 2016/17 w ramach katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej. Naszym założeniem jest niesienie pomocy ośrodkom pomocy społecznej i innym, o podobnym charakterze, na obszarze Lublina i nie tylko. Chcemy, by nasza praca nie była tylko sporadycznym uczestnictwem w różnorodnych akcjach organizowanych co roku z okazji świąt, lecz by miała regularny charakter. Każdy wolontariusz może wybrać rodzaj swojej działalności (pomoc starszym, dzieciom, niepełnosprawnym), jak i placówkę, w której będzie niósł pomoc.

Wolontariat to nie tylko możliwość ofiarowania swojego czasu innym. Dzięki wizytom w ośrodkach pomocowych zapoznajemy się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania, poznajemy pracowników i podopiecznych, a także problemy, z jakimi muszą się mierzyć. To dobra okazja do tego, by przekonać się, jak wyglądają zadania pracowników socjalnych oraz możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas samych, możesz to zrobić, klikając tutaj.